Satelitní internet NASSAT ® DSNG, Streaming pro výrobu



Satelitní internet pro výrobu - DSNG | NASSAT ®

Satelitní internet Production - DSNG

NASSAT I + D + i vyvinul specifický komunikační protokol přes satelitní vysílání / příjem audiovizuálního obsahu. Použitelný pro mobilní nebo přepravitelné zařízení.

To vše se promítá do odborných služeb, stabilní přenos, absence latence a bez rezervace.

Výrobní specifická řešení - DSNG

Mobilní Automated Targeting System. funkce:

Mobile Internet Satelitní Strip

Přepravitelné systém. funkce:

Internet Satelitní Transportable Strip

Technická podpora


Příkladem typického schématu satelitním připojením ...

DSNG Schéma Satelitní internet